Ansvar for hinanden er kodeordet

taend for forbindelsen Mette Carendi

Anmeldelse af “Tænd for forbindelsen– forstå tilknytningens kunst”

Bogen tilbyder et engagerende og fagligt kompetent indblik ind i samspillet mellem mennesker. Ind i relationer og tilknytning.  Det tilbyder et kærligt og overbærende blik på mennesker, som er udfordret i deres følelsesliv. Alle de fine fortællinger fra levede liv minder os om at være kærlige, forstående og tolerante overfor hinanden, for der er altid en rigtig god grund til menneskers adfærd og reaktioner.

Mette Carendi introducerer os til menneskets sociale engagementsystem. Dette begreb sætter fokus på, hvad det er for systemer i os der styrker eller hæmmer eller vanskeliggør vores sociale engagement. Vores relationer og vores tilknytning til hinanden.  Begrebet ”det sociale engagementsystem” er et rigtig godt begreb, som peger på det helt essentielle i relationerne. Mette Carendi taler om at dette system kan ”fejlkodes”. Sker denne fejlkodning, kan vi blive utrygge, føle uforudsigelighed og opleve indre kaos, skyld, og skam, angst og ubehag.

Mette kalder på alle professionelles og forældres opmærksomhed på deres vigtige rolle for udviklingen af børns sociale engagementsystemer. Alle voksne har en vigtig rolle, når de er sammen med børn. Voksne er børnenes eksterne følelsestermostater – og alle interaktioner mellem børn og voksne er muligheder for at være eksterne termostater og hjælpe børnene med at udvikle sig til et følelsesmæssigt selvregulerende individ. Når vi skælder ud og misforstår hinanden, svigter vi vores opgave i forhold til at hjælpe børn med deres følelser og dermed en sund udvikling af deres nervesystem.

Bogen minder os om noget af det vigtigste i børns liv og opvækst: etablering, justering og udvikling af det sociale engagementsystem. Man bliver igennem bogen bevidst om, at vi har foretaget en forskydning i vores interessefelt i den pædagogiske verden, at det er tid til at rette blikket henimod noget af det vigtigste i børns liv: deres sociale og følelsesmæssige engagementsystem og deres regulering af indre tilstande. Voksne omkring børn er ansvarlige for at dette udvikler sig hensigtsmæssigt, og vi skal gøre os umage for at børn bliver gode og trygge nok til at regulere sig selv og på den måde forebygge, at de lander i forskellige former for destruktive afhængigheder. Intet er vigtigere, og det sociale engagementsystem er forudsætningen for at lære, trives og udvikle sig til hele mennesker.

Ansvar for hinanden er et kodeord for Mette Carendi, og hun kommer elegant omkring at hjælpe forældre med at sætte ord på det ansvar, de har overfor deres børn, sig selv og andre. Et ansvar, der handler om den vigtige følelsesmæssige tilknytning i hverdagen. Budskabet er at voksne skal påtage sig ansvaret for tilknytningen i relationen med deres børn. De skal påtage sig at regulere deres egne følelser og agere følelsesmæssige termostater for børn.

Mette Carendi skriver flydende, lettilgængeligt og levende. Det giver en rigtig god læseoplevelse og pointerne står klart. På en vedkommende måde får læseren både indsigt og stærke redskaber til at agere hensigtsmæssigt i hverdagen. Det hele spundet fint ind i personlige fortællinger.

Anmeldelsen er skrevet af Line Rønn Shakoor, Cand. pæd. i didaktik, ansat som formidler af Louises Klinges forskning i relationskompetence. April 2019

Teksten er læst og godkendt af Louise Klinge. April 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest