Online foredrag: De misforståede drenge

Vi kan hurtigt komme til at misforstå drenges adfærd og på dette foredrag forklarer jeg hvorfor, vi endelig ikke må vende den biologiske kønsforskning ryggen, men skal inddrage den som en brik i det større puslespil.

Intet menneske kan eller skal reduceres til sit køn, men køn har stadig en finger med i spillet i forhold til adfærd – især på områder, der gælder det menneskelige følelsesliv.

På foredraget gennemgår jeg følgende, som flertallet af drenge vil udvise i højere eller mindre grad:

 • Har et instinktivt behov for at finde deres plads i hierarkiet (også kaldet hakkeordenen”).
 • Modnes generelt senere end piger – sprogligt, følelsesmæssigt og socialt (ca. 1-1½ år senere, med risiko for, at drengene sakker yderligere bagud, blandt andet grundet toksisk belastning og uhensigtsmæssigt miljø).
 • Lærer og erfarer i høj grad via kropslig interaktion.
 • Har mindre ord-til-følelser-ratio end piger (drenge regulerer stress og følelser anderledes end piger).
 • Har meget behov for at se ”opad” for at modnes.
 • Har brug for mandlige rollemodeller for at modnes.
 • Modnes i ret høj grad af at gå til grænsen – for så at gå over den.
 • Søger farer og spænding i højere grad end piger.
 • Har mere udadreagerende adfærd end piger, især når de er stressede (når drenge er stressede, udløses der testosteron, mens der hos piger udløses oxytocin).
 • Søger moslelege og ”kamp” i højere grad end piger, hvor de konkurrerer med andre drenge og med far/mænd (og mor/kvinder, hvis barnet kan mærke, at kvinden kan lide moslelege). 
 • Udtrykker sig mere via den indirekte empati, hvor flertallet af piger, har den direkte empati som deres primære (jeg forklarer samtidig forskellen på de to empatiformer).

 • Kan komme til at trække sig følelsesmæssigt fra deres seksualpartner kort tid efter at have fået udløsning.

 

Foredraget koster 100 kr. og du får adgang til optagelsen her

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest