Hjælp mennesker tilbage til tryghed

Anger

Noget af det smukkeste, vi mennesker kan gøre for hinanden, er at hjælpe hinanden tilbage til en tilstand af tryghed, når frygt, ængstelse eller vrede raser i sådan en grad, at vi ikke selv formår det.

Har du bragt børn til verden, er du nødt til at lære dette hurtigt, fordi det i sin essens er hvad tilknytning handler om, men du kan omsætte helt samme strategi i forhold til alle de mennesker, du møder på din vej, der er fanget i et momentært følelsesfængsel, de ikke selv kan komme ud.

På den måde kan du hjælpe din partner, dine børn, dine kollegaer, dine venner, dine ansatte eller måske en fremmed i toget, der får et ildebefindende eller som har været udsat for vold og her oplever frygt, vrede eller angst.

Når frygt eller vrede er aktiveret i et menneske, er det altid fordi personen oplever en form for trussel, om denne trussel så er reel eller imaginær (nervesystemet reagerer på samme måde overfor begge former).

Kan personen ikke selv ned-regulere frygten eller vreden, vil tilstanden eskalere og personen havner i en “ude-af-kontrol”- situation, hvor han eller hun har brug for hjælp.

Der er flere vejen ind bag de stærke tilstande, men det første skridt, der kan vise sig at være nok, er at du meget bevidst sætter dit sociale engagement-system i spil – dine non-verbale signaler forstået som dit kropssprog, og især dit tonefald og din ansigts-mimik.

Dybe toner opfanges som truende for det menneskelige nervesystem, og derfor kan du afstemme dit tonefald med de højere, lysere toner og gøre din udtale lettere syngende, samtidig med at du slapper af i dit kæbeled og muskulaturen omkring dine øjne og pande.

Du kan med fordel have fokus på din muskulatur fra næsen og op, forstået som at du undgår at vise tænder. Du kan lade dine læber folde sig i et mildt smil, men undlad at blotte dine tænder, da de af en person fanget i angst eller vrede kan opfattes som truende eller som udtryk for sarkasme eller foragt (og det selv om det vitterlig er et smil, du viser, for angst og vrede gør modparten ude af stand til at aflæse positive sociale signaler – det gælder også for børn, der f.eks. er havnet i et raserianfald).

Dit lille (tandløse) smil, dit milde blik og din afslappede pandemuskulatur, kombineret med dit ikke-truende tonefald kan skabe mirakler for et angst- eller vredesfyldt menneske, stort som lille.

Alt for mange mennesker lever i en tilstand af nærmest kronisk ængstelse eller hyppig selvbeskyttende vrede. Vi kan alle hjælpe hinanden med at genfinde trygheden i egen krop og eget sind.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest