Inspiration til gode skærmregler

Two beautiful little sisters sit at a table and play on a Tablet PC.

For meget skærmbrug, for tidligt i barnets liv, kan være medvirkende til at skabe mistrivsel og hæmme optimal udvikling, såvel som det kan forværre eksisterende adfærdsvanskeligheder.

Derfor er skærmregler vigtige og her er lidt inspiration, som du måske kan bruge.

Inspiration til gode skærmregler

Vent med at introducere skærm til dit barn så længe som muligt (hold meget gerne de første to – tre leveår helt skærmfrie, eller meget begrænset brug).

Gå en stor bue uden om institutioner, der bruger skærm (f.eks. iPads) til børn.

Vælg en skole med en meget klar skærmpolitik, der minimerer brugen så meget som muligt og hvor skærmreglerne overholdes, eller som slet ikke benytter skærm før i de senere årgange. Også en god ide at fravælge skoler, der benytter iPads i timerne, især i de mindre klasser, eller som minimum gå efter de skoler, hvor iPads bruges meget lidt og hvor børnene ikke får den med hjem, og hvor barnet ikke selv skal administrere forbruget (for det kan han/hun ikke, det er altid de voksnes ansvar).

Vær meget opmærksom på de interaktive skærme (tablets, spillekonsoller, smartphones m.m.), og eliminer eller begræns brugen så meget som muligt.

Når du vælger skærm, vælg hellere de passive former som f.eks. tv, det er ikke helt så overstimulerende for hjernen.

Vær kritisk i forhold til det, dine børn ser, og husk at tilpasse graden af stimuli, voldsomhed og lydeffekter til dit barns alder (og sensitivitet).

Sluk det trådløse net og få indført kabel igen. Mennesket har tendens til at være et ret mageligt væsen, så når ting bliver for tilgængelige, ryger vi nemmere i afhængighedsfælden. Men når vi fysisk skal flytte os 20 meter og måske endda gå op ad trappen for overhovedet at kunne tænde computeren, ja så skal det være ret vigtigt, før vi gider. Det samme gælder for dine børn.

Beholder du det trådløse net, så lav hardcore regler, der gælder for hele familien, hvor elektronik lægges væk, når det ikke bruges. Ofte skal det helt ud af syne, for at vi kan styre vores afhængighed, så en god ide at lave en kasse, der sættes ind bag i skabet.

Vælger du ikke kassen i skabet, så begynd at sætte din telefon på flytilstand, når du er hjemme og bed dine børn om at gøre det samme. Det gør, at din opmærksomhed med tiden ikke længere vil kredse omkring din telefon. Du vil sikkert i et stykke tid manisk tjekke din telefon for beskeder, selv om der jo ikke vil være nogen, da den er på flytilstand, men med tiden vænner dit system sig til den skønne tilstand af ikke at være på, og du formår nu at lade din telefon ligge uden at tænke på den.

Lav noget af dine børns skærmtid til familiefilm-tid, hvor i ser en film eller dokumentar sammen, så tendensen til at sidde begravet i hver sin skærm brydes.

Få alt elektronik ud af soveværelset.

Undgå at lade dine børn se skærm tidlig morgen (især i hverdagene før institution/skole) og tæt på sengetid. Det første vil gøre dagen nemmere for pædagogerne og lærerne (og dermed også for dit barn), da mange skærmformer gør børn mere hyperaktive og aggressive. Der sidste gør det nemmere for dig, da skærm ved sengetid påvirker det menneskelige hormonsystem, hvor det laver rod i søvnen.

Lær dit barns nervesystem at kende. Nogen børn bliver meget påvirkede af skærmbrug, især de interaktive former, hvor andre ikke har så store udfordringer med at lægge skærm fra sig igen. Tilpas mængden til dit barns adfærd.

Vær opmærksom på mistrivsel som f.eks. mange sammensmeltninger, dårlig søvn, hyppig aggression, mareridt, angst, night terror, tics, ugidelighed, manglende motivation, hyperaktivitet. Oplever du ofte noget af dette i dit barns adfærd, er skærm et godt sted at starte. Skærmbrug er ikke altid hele forklaringen, men skærm gør typisk underliggende problematikker værre, og derfor er det godt at lave en skærmafvænning inden, du sætter yderligere ind. Hos nogle børn vil de forskellige former for mistrivsel helt forsvinde, når den interaktive skærm fjernes og den passive minimeres.

En effektiv skærmafvænning kan bestå af 3 – 6 uger uden nogen som helst brug af interaktive medier (tablets, smartphones, spillekonsoller m.m.), hvilket også vil gælde for skoletiden, hos legekammerater og hos familie, hvor der kan være lidt begrænset tv-kigning (ca. op til maks. 5 timer om ugen, fordelt på dagene – igen afstemt med dit barns adfærd).

Når du tager noget væk (som f.eks. skærm), er du nødt til at sætte noget andet i stedet, så når skærm fjernes, er du nødt til at sætte mere af dig selv i spil og hjælpe dit barn igennem de følelser og sensationer, der vil dukke op under en afvænning.

Vær opmærksom på, at visse børn har større risiko for at udvikle skærmafhængighed end andre, som er godt at tage med i betragtning, når du beslutter dig for familiens skærmregler. Bla. drenge er i større risiko, såvel som hvis dit barn har adfærdsvanskeligheder eller en neurologisk forstyrrelse af den ene eller anden art, og så børn der har tilknytningsskader.

 

Jeg uddyber skærmudfordringerne i online undervisningsforløbet Fra mistrivsel til trivsel, hvor jeg ligeledes går i dybden med andre årsager til at børn mistrives og hvad vi kan gøre for at forebygge, såvel som rette op.

Du kan læse mere om forløbet her

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest