Hvordan hjælper vi bedst børn?

Fra mistrivsel til trivsel er et online undervisningsforløb, der tager dig igennem alt det, du skal vide i forhold til at sikre børns følelsesmæssige sundhed. Modulerne giver dig viden og redskaber, som du kan bruge i forhold til dine egne børn, men også de børn du passer, underviser eller hjælper på anden vis.

Du kan faktisk også bruge materialet i forhold til dig selv, fordi det vil gøre det klart for dig, hvorfor du måske bakser med visse svære adfærdsmønstre i dine relationer.

Alt, du reelt set behøver, er viden om barnets biologi, effektive redskaber og lidt kærlig hjælp til at implementere det hele i din hverdag. Det er præcis det, forløbet her giver dig.

Introduktion til forløbet

Det vigtigste i forhold til at sikre sund, følelsesmæssig udvikling såvel som at kunne sætte rigtigt ind i forhold til mistrivsel og vanskelig adfærd, er at se sammenhænge.

Får vi ikke stillet de rigtige spørgsmål i forhold til barnets miljø, stress-faktorer, samt skabt en forståelse for det individuelle barns behov, er der stor risiko for, at vi misforstår barnets symptomer og sætter forkert ind.

Når det sker, er der to mulige udfald: Enten får barnet det værre, hvor mistrivsel og den vanskelige adfærd forøges, eller også synes barnet at få det bedre, men hvor der efter noget tid igen opstår mistrivsel, måske bare i en lidt anden form.

Vi lever i en tidsalder hvor vi er nødt til at arbejde på tværs af discipliner, og hvor det ikke er nok kun at arbejde med et primært aspekt. Sker det, øges risikoen for, at vi fejlfortolker adfærden og får gjort tingene værre.

Et eksempel kan være et barn, der får mange voldsomme raserianfald. Det at være udadreagerende (slå, bide, sparke, spytte mm.) kan både handle om barnets alder, medfødt temperament, antal af stressende faktorer i barnets liv, voksnes evne til at møde og rumme, såvel som det kan være forårsaget af et ubearbejdet traume.

Der er altså mange årsager til mistrivsel og vanskelig adfærd, hvor vi skal være meget påpasselige med ikke at gøre den ”naturlige” vanskelige adfærd til et problem og overse de langt mere alvorlige symptomer, hvor vi skulle have reageret hurtigt.

Barnets adfærd kommunikerer altid noget til os – der er altid en årsag, hvor det er vores job, som forældre og fagfolk, at afkode årsagen og herfra beslutte, hvordan vi griber det an.

Mistrivsel og vanskelig adfærd kan skyldes:

KUNSTEN ER AT FINDE DEN RETTE TILGANG TIL DET ENKELTE BARN

Udfordringen er, at mange af de ovenstående årsager giver de sammen symptomer. Det er derfor risikoen for, at vi misforstår og sætter ”forkert” ind, er så stor.

Men det gode er, at vi med den rette tilgang, den rette viden og de rette spørgsmål relativt nemt kan minimere årsagerne, så vi øger chancen for at ramme plet, hvor vi samtidig forstår sammenhænge, der gør at vi ret hurtigt kan spotte, hvis vi alligevel ikke fik fat i alle årsagerne.

Mit undervisningsforløb er bygget op således, at det giver dig netop det – den rette tilgang, den rette viden og de rette spørgsmål.

Undervisningsforløbet er for dig, der

Det lærer du

EN DELTAGER FORTÆLLER

ALT DET FÅR DU MED

Mette rund

Bonusmateriale

Din investering: 2.150 kr

Modtag 8 inspirerende moduler fra Mette Miriam Sloth og lær om børns følelsesmæssige sundhed og hvordan du bedst kan støtte børn til bedre trivsel.

© Mette Miriam Sloth · Handelsbetingelser